+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
2. - 4. 10. 2023 / 2nd to 4th October 2023

Strokovne delavnice

Delavnica 1: Stimulativno okolje za kognitivno-gibalni razvoj otrok

Vodje delavnice: doc. dr. Luka Šlosar 

Delavnica je na temo stimulativnega okolja in pomena gibalno-kognitivne vadbe za ustrezen gibalni, kognitivni in psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov. Stimulativno oz. obogateno okolje dosežemo s predmeti, ki otrokom predstavljajo dodatno senzorno stimulacijo. Omenjena stimulacija predstavlja osnovo za učinkovitejše učenje, saj je otrok za vadbo bolj motiviran in občutek utrujenosti je čedalje manjši.

Dr. Luka Šlosar je diplomiral na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani (2013) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, FVZ Univerze na Primorskem (2019). Od leta 2020 je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper kjer preučuje učinke možganskega treninga na kognicijo, gibalne sposobnosti in delovanje možganov. Svojo raziskovalno pot je utrjeval in izpopolnjeval na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah. Objavil je več člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah. Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoško delo. Kot predavatelj redno sodeluje z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami Alma Mater Europaea in Fizioterapevtika.


Delavnica 2: NEGA POKONČNOSTI – korenina zdravega gibanja

Vodja delavnice: Saša Staparski Dobravec, dr.med., spec. Radiologije

Ostali izvajalci: Pavlina Koprivec, dipl. fth., Nina Geržan Kampjut, dipl. fth., Andreja Andrašič, dipl. fth

Delavnica obravnava teoretične osnove pokončnosti z neposredno vadbo in »hands on« pristopom. Udeleženci skozi lastno izkušnjo spoznavajo pravila in rutino nege pokončnosti. Seznanijo se s praktičnim multidisciplinarnim pristopom in možnostmi interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja s skupnim ciljem uvajanja redne nege pokončnosti.

Dr. Saša Staparski Dobravec je zdravnica, specialistka radiologinja, subspec. pediatrična radiologinja. Delno zaposlena na radiološkem oddelku za otroke in odrasle ZDL. Avtorica in vodja programa Pokončna drža, dobra drža od 2015 dalje. Uvedla novo metodo in storitev , od 2013 dalje, Konzultacija pri radiologu za paciente pred rentgenskim slikanjem (pri presoji kakovosti SIQ ISO je opredeljena kot primer dobre prakse). Mediatorka v zdravstvu pri Zdravniški zbornici Slovenije.


Delavnica 3: GENIUS SAFE MOTOR PROGRAM – športni program, ki skozi igro spodbuja iskanje drznih in inovativnih rešitev ter razvija otrokovo samozavest in sodelovanje

Vodja delavnice: dr. Samo Masleša

Genius safe motor program (GSMP) ali Genialni varni gibalni program je inovativen in trenutno najbolj popoln ter učinkovit dopolnilni športni program za vsestranski gibalni ter kognitivni razvoj otrok in mladine, saj poleg skladnega telesnega razvoja učinkovito podpira razvoj predelov možganov, ki so pomembni za ohranjanje pozornosti, sprejemanje odločitev, akademske veščine, gibalni razvoj. Na delavnici boste lahko spoznali inovativno metodiko poučevanja, ki temelji na izsledkih neuroznanosti in vključevanju IGRE v proces gibalnega učenja ter do 3x hitrejši proces osvajanja novih gibalnih znanj in ustvarjanje nastavkov za razvoj gibane genialnosti pri mladih športnikih.

Dr. Samo Masleša je velik ljubitelj ter poznavalec športa, z več kot 20 letnimi trenerskimi izkušnjami. Bil je večkratni državni prvak in član slovenske izbrane vrste v judu. Po študiju je deloval kot asistent na Fakulteti za šport v Ljubljani, vodja dveh programov pri Centru za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani, vodja športnega programa pri Javnem zavodu za šport v Ljubljani ter Hiše športa. Za Mestno občino Ljubljana je nadziral funkcionalnost 82 zunanjih športnih objektov. Predaval je na šoli za pediatre, vodil usposabljanja za slovensko vojsko, sodeloval z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, predaval doma in v tujini na o pomenu multidisciplinarnosti, inkluzije, razvoja športnih talentov in telesne priprave pri vrhunskih športnikih. Bil je predsednik trenerske komisije pri Judo zvezi Slovenije, kot strokovnjak pa je sodeloval tudi s Košarkarsko zvezo Slovenije, Rokometno zvezo Slovenije, Nogometno zvezo Slovenije, Kickboksing zvezo Slovenije, Karate zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Motokros zvezo Slovenije ter številnimi klubi in posamezniki, ki so dosegli odmevne mednarodne uspehe. Leta 2013 je svoja znanja in izkušnje začel strnjevati v program, ki ga je poimenoval GSMP (Genius safe motor program).


Delavnica 4: »1:0 za duševno zdravje«: Postavljanje duševnega zdravja pred športnim dosežkom mladih športnikov

Duševno zdravje otrok in mladostnikov je v zadnjih letih postalo ena osrednjih tem tako v strokovnih krogih kot v širši javnosti. Zavedamo se, da ima šport pomemben vpliv na duševno zdravje in blagostanje otrok in mladostnikov, zato je ključno, da se osredotočimo na spodbujanje pismenosti o duševnem zdravju v športnem in izobraževalnem kontekstu. Delavnica bo naslovila prepoznavanje in razumevanje stigme, povezane z duševnim zdravjem, povezanost športa in duševnega zdravja mladih športnikov in športnic ter iskanje ustreznih virov pomoči. Skozi interaktivne vaje in izmenjavo izkušenj se bodo udeleženci opolnomočili, da postanejo zagovorniki duševnega zdravja mladih športnikov in športnic.

Doc. dr. Janja Tekavc je psihologinja in fizioterapevtka, zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru na Oddelku za temeljne pedagoške predmete, kjer predava psihološke predmete bodočim učiteljem, vzgojiteljem in športnim trenerjem. Kot predavateljica redno sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in drugimi izobraževalnimi in strokovnimi institucijami. Njeno raziskovalno delo zavzema področje športne psihologije, predvsem vidike razvoja športnikove kariere, žensk v športu in duševnega zdravja športnikov. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela se posveča tudi vodenju različnih oblik psihofizične vadbe in sprostitve.

Izr. prof. dr. Saša Cecić Erpič je psihologinja, zaposlena na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Na matični fakulteti je nosilka predmetov razvojna psihologija, psihosocialni vidiki vadbe za zdravje in socialne veščine za učitelje in trenerje. Kot gostujoča profesorica sodeluje z več univerzami ter redno predstavlja izsledke svojega raziskovalnega dela na mednarodnih znanstvenih kongresih. Njeno raziskovalno področje je razvojna-športna psihologija. Je začetnica proučevanja razvoja športne kariere in dvojne kariere v Sloveniji, v zadnjem času v okviru velikih mednarodnih projektov proučuje značilnosti duševnega zdravja nadarjenih in vrhunskih športnikov. Je (so)avtorica treh znanstvenih monografij, 21 zaključenih poglavij in 40 znanstvenih člankov. Več kot deset sodeluje s Centrom za poklicno izobraževanje kjer vodi psihološko pripravo in razvoj tekmovalcev v poklicnih veščinah EuroSkills.