+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
2. - 4. 10. 2023 / 2nd to 4th October 2023

Navodila za prispevek

Osrednji program konference je prvi in drugi dan namenjen predstavitvam referatov (v nadaljevanju prispevkov), ter izmenjevanju strokovnih ter znanstvenih dognanj. Tretji, zadnji dan konference bo namenjen nizu strokovnih delavnic, katerih namen bo predstavitev primerov dobrih praks ter prenosa znanja obravnavanih tem.

Konference se lahko aktivno udeležite s povzetki prispevkov ali s celotnim referatom (več v nadaljevanju), ki naj sledijo temam letošnje konference:

  • gibalna/športna aktivnost otrok;
  • gibalne kompetence v celostnem razvoju otrok;
  • biomehanski, fiziološki in zdravstveni vidiki gibalnega razvoja otroka;
  • psihološki, socialni in pedagoški vidiki gibalnega razvoja otroka;
  • razvojna nevroznanost: vzvodi za intervencije v razvoju otrok in mladostnikov;
  • sistemske spremembe in nove regulative na področju organizirane gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov;
  • fizično okolje in vpliv na gibalni razvoj otroka;
  • priložnosti in pasti poučevanja na daljavo;
  • uravnotežena prehrana in celostni razvoj otroka;
  • prilagojena gibalna/športna aktivnost otroka.

Povzetki prispevkov (do 450 besed) bodo objavljeni v elektronski obliki zbornika.

Avtorstvo: vsak udeleženec je lahko prvi avtor enega prispevka ali referata in soavtor največ dveh prispevkov ali referatov.

Povzetki (krajša oblika)

Povzetki v dolžini max. 450 besed, se oddajo v recenzijski postopek in bodo po sprejemu objavljeni v elektronski obliki zbornika prispevkov konference. 10-minutna predstavitev bo, skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, točkovana s 3 točkami.

a) Povzetek znanstvenega prispevka naj bo napisan v angleškem jeziku. Podrobnejša navodila in predlogo za pripravo del si lahko ogledate tu: NAVODILA za povzetek znanstvenega prispevka.

b) Povzetek strokovnega prispevka pa v slovenskem jeziku in naj predstavljajo kompleksnejše nove projekte, ideje, inovativne rešitve in ugotovitve. Predstavljena naj bo tudi metoda spremljanja in doprinos k stroki. Podrobnejša navodila in predlogo za pripravo si lahko ogledate tu: NAVODILA za povzetek strokovnega prispevka.

ODDAJA povzetkov prispevkov (krajša oblika 450 besed): SPLETNI OBRAZEC


!!! NOVOST !!!

Referat / celotni strokovni prispevki

Avtorji strokovnih prispevkov/povzetkov bodo po recenzentskem postopku povabljeni, k oddaji celotnega strokovnega prispevek / referat. Za predstavitev referata bodo udeleženci/ke imeli na voljo najmanj 20 minut, mora biti zapisan v slovenskem jeziku s povzetkom angleščini in bo ovrednoten skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive s 4 točkami. Za podrobnejše informacije o vseh pogojih za oddajo referata / celotnega prispevka ter predlogo za pripravo najdete tu: NAVODILA – celotni prispevek.

Znanstveni prispevek:  Avtorji izbranih znanstvenih prispevkov bodo po recenzentskem postopku povabljeni k oddaji celotnega znanstvenega prispevka, ki bo objavljen v znanstveni reviji Annales kinesiologiae, ki je uvrščena v bazo DOAJ. Več o reviji ter navodilih za objavo prispevka najdete na: http://ojs.zrs-kp.si/index.php/AK.

Recenzentski postopek:

Vsak prispevek mora biti lektoriran. Avtor z oddaj prispevka jamči za avtorstvo. Vsi prispevki bodo pred sprejetjem recenzirani, po potrebi bomo avtorje pozvali za popravke ali dopolnila. Po končanem recenzentskem postopku recenzenti podajo končno odločitev o vrsti prispevka in tematskem področju/sekciji, na kateri bo povzetek oz. referat predstavljen. Po recenzentskem postopku bodo prispevki tistih avtorjev, ki bodo poravnali kotizacijo do določenega roka, objavljeni v konferenčnem e-zborniku.

Poster sekcije zaradi nezainteresiranosti udeležencev, NE bo na voljo.