+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
2. - 4. 10. 2023 / 2nd to 4th October 2023

Nagovor častne pokroviteljice konference “OTROK V GIBANJU” 2023

“OTROK V GIBANJU – SPREMENIMO IGRO – S SODOBNIMI PRISTOPI NAZAJ K OSNOVAM” / “CHILD IN MOTION – CHANGE THE GAME – A MODERN WAY BACK TO THE ROOTS”

 

Spoštovane predavateljice, spoštovani predavatelji, spoštovane udeleženke in udeleženci,

 

Mag. Urška Klakočar Zupančič, Predsednica Državnega zbora Republike Slovenijez zavedanjem, da je prenos znanja o gibalnem razvoju otroka izjemno pomemben, saj vpliva na celosten razvoj ter prihodnost otrok in družbe, toplo pozdravljam že 12. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »OTROK V GIBANJU«, ki bo potekala ob svetovnem Tednu otroka. Še posebej me veseli, da tudi tokratna konferenca z delovnim naslovom »SPREMENIMO IGRO – S SODOBNIMI PRISTOPI NAZAJ K OSNOVAM« izpostavlja pomembne teme ter išče nove rešitve in sodobne pristope za spodbujanje gibalne / športne aktivnosti otrok in s tem pripomore k prenosu znanja v družbo ter več možnosti za zdrav otrokov razvoj.

S častnim pokroviteljstvom konference izražam podporo za dosedanje in prihodnje delo organizatorjem konference Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper in sodelujočim partnerjem. Vsem gostujočim predavateljem ter udeležencem pa želim uspešno izmenjavo znanj in kreativnih idej.

Mag. Urška Klakočar Zupančič


 

Distinguished speakers, distinguished lecturers, distinguished participants,

Aware that the transfer of knowledge on children’s motor development is of utmost importance, as it affects the holistic development and future of children and society, I warmly welcome the 12th International Scientific and Professional Conference “CHILDREN IN MOTION”, held on the occasion of World Children’s Week. I am particularly pleased that this year’s conference, with the working title “CHANGING PLAY – WITH MODERN APPROACHES BACK TO BASICS”, will also address important issues and seek new solutions and modern approaches to promote children’s physical activity, contributing to the transfer of knowledge to society and more opportunities for children’s healthy development.

With this honorary patronage, I would like to express my support for the past and future work of the conference organisers, the Science and Research Centre Koper and partners. We wish all guest speakers and participants a successful exchange of knowledge and creative ideas.

The President of the National Assembly of Slovenia, Mag. Urška Klakočar Zupančič

 


Znanstveno-raziskovalno središče Koper INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE

Centro di ricerche scientifiche Capodistria, ISTITUTO DI RICERCHE KINESIOLOGICHE

Science and Research Centre Koper, INSTITUTE FOR KINESIOLOGY RESEARCH

 

v sodelovanju s partnerji

vabi na

12. MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO “OTROK V GIBANJU”

“CHILD IN MOTION – CHANGE THE GAME – A MODERN WAY BACK TO THE ROOTS” 

“OTROK V GIBANJU – SPREMENIMO IGRO – S SODOBNIMI PRISTOPI NAZAJ K OSNOVAM

2. – 4. Oktober 2023

Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovenija

Konferenca se bo odvijala v Portorožu od ponedeljka, 2. 10. 2023 do srede 4. 10. 2023.

Pomembni datumi:

do 30. junij 2023 oddaja prispevkov

do 10. julija 2023 oddaja polnih prispevkov (opcijsko)

do 15. avgusta 2023 prijava na konferenco

do 20. avgusta 2023 plačilo znižane kotizacije

do 1. septembra 2023 plačilo kotizacije za udeležence s prispevki v e-zborniku

do 15. septembra 2023 plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov

2. oktober 2023 začetek konference.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu ovg@zrs-kp.si

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Saša Pišot
Predsednica organizacijskega odbora
prof. dr. Rado Pišot
Predsednik znanstvenega sveta